Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 21231Luty: 22958Marzec: 23460Kwiecień: 22301Maj: 33845Czerwiec: 36299
Lipiec: 27150Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 29Kwiecień: 31Maj: 54Czerwiec: 142
Lipiec: 117Sierpień: 238Wrzesień: 3860Październik: 8373Listopad: 39386Grudzień: 14300
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9816
 2. Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP
  Wyświetleń: 6635
 3. Przetargi, zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 4321
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3531
 5. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 3087
 6. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 2844
 7. Uchwały i zarządzenia
  Wyświetleń: 2836
 8. Obwieszczenia/Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2318
 9. Jak załatwić sprawę
  Wyświetleń: 2236
 10. Oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 1638
 11. Pracownicy Urzędu
  Wyświetleń: 1519
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1426
 13. Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 1388
 14. Archiwum BIP
  Wyświetleń: 1306
 15. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1253
 16. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1208
 17. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1207
 18. Oświadczenia majątkowe Rady Gminy
  Wyświetleń: 1207
 19. Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
  Wyświetleń: 1159
 20. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1148
 21. Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 1135
 22. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 1043
 23. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1040
 24. Petycje
  Wyświetleń: 1014
 25. Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka Piotr Pawlikowski
  Wyświetleń: 1011
 26. Budżet Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 945
 27. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 928
 28. Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
  Wyświetleń: 909
 29. Zawiadomienia / Obwieszczenia
  Wyświetleń: 883
 30. Wójt Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 832
 31. Terminarz sesji i spotkań komisji
  Wyświetleń: 763
 32. Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Agnieszka Witki 2021
  Wyświetleń: 761
 33. Wykaz kont Urzędu Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 745
 34. Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 740
 35. Archiwum otwartych konkursów ofert do dnia 28.05.2023 r.
  Wyświetleń: 728
 36. Radny Gminy Zławieś Wielka Waldemar Raniszewski
  Wyświetleń: 726
 37. Klauzula informacyjna – dodatek gazowy
  Wyświetleń: 713
 38. Radna Gminy Zławieś Wielka Wioleta Warzocha
  Wyświetleń: 713
 39. Raport o stanie gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 712
 40. Radny Gminy Zławieś Wielka Janusz Fifielski
  Wyświetleń: 705
 41. Radny Gminy Zławieś Wielka Rafał Żelazek
  Wyświetleń: 697
 42. Wydawanie zaświadczenia o rewitalizacji
  Wyświetleń: 689
 43. INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 680
 44. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 676
 45. Radna Gminy Zławieś Wielka Iwona Owieśna
  Wyświetleń: 672
 46. Radny Gminy Zławieś Wielka Dominik Goliszek
  Wyświetleń: 671
 47. Konsultacje
  Wyświetleń: 664
 48. Radna Gminy Zławieś Wielka Joanna Grabowska
  Wyświetleń: 654
 49. Radny Gminy Zławieś Wielka Sławomir Składanek
  Wyświetleń: 637
 50. Sołectwa Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 635
 51. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 631
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 630
 53. Radna Gminy Zławieś Wielka Ewa Jeżewska
  Wyświetleń: 627
 54. Radny Gminy Zławieś Wielka Aleksander Hamerla
  Wyświetleń: 624
 55. Radna Gminy Zławieś Wielka Małgorzata Wiśniewska
  Wyświetleń: 621
 56. Strategie, Programy, Plany
  Wyświetleń: 615
 57. Sprawozdania oświatowe
  Wyświetleń: 612
 58. Klauzula informacyjna dodatek energetyczny
  Wyświetleń: 610
 59. Uchwała nr LVIII/384/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w okolicach cmentarza w miejscowości Zławieś Mała oraz dla działki nr 499/3 w miejscowości Czarne Błoto – Gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 606
 60. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 605
 61. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 597
 62. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 592
 63. Przepisy prawne dotyczące dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 591
 64. Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 stycznia 2023 r. z w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2023 r.
  Wyświetleń: 587
 65. Radna Gminy Zławieś Wielka Czesława Walkowiak
  Wyświetleń: 582
 66. Uchwała nr XLIX/332/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038
  Wyświetleń: 581
 67. Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 579
 68. Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 574
 69. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 574
 70. Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 572
 71. Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 572
 72. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 570
 73. Zadania własne gminy
  Wyświetleń: 568
 74. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.36.2023
  Wyświetleń: 566
 75. Radna Gminy Zławieś Wielka Helena Przekwas
  Wyświetleń: 566
 76. Sprawozdania księgowe za rok 2023
  Wyświetleń: 564
 77. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 550
 78. Co to jest Bip
  Wyświetleń: 543
 79. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 537
 80. Radna Gminy Zławieś Wielka Teresa Sztuczka
  Wyświetleń: 532
 81. ZARZĄDZENIE nr 54/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 517
 82. Ogłoszenie o LXVIII Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 516
 83. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 514
 84. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 512
 85. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Robert Swiontek Brzezinski 2021
  Wyświetleń: 509
 86. Zarządzenie 58/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2023 r
  Wyświetleń: 507
 87. Uchwała nr LVIII/385/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 505
 88. Klauzla infromacyjna monitoring
  Wyświetleń: 501
 89. Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renata Dobrowolska 2021
  Wyświetleń: 495
 90. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 494
 91. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 485
 92. Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 485
 93. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 483
 94. UCHWAŁA NR L/341/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 479
 95. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 473
 96. Wybory ławników
  Wyświetleń: 473
 97. ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany nieruchomości położonych w obrębie ewid. Gutowo i Łążyn, stanowiących działki o numerze ewidencyjnym 39/3 i 443
  Wyświetleń: 470
 98. informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „WIENIEC” w Toruniu w roku gospodarczym 2023/2024
  Wyświetleń: 467
 99. Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia
  Wyświetleń: 467
 100. ZARZĄDZENIE nr 8/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 464
 101. Protokół LXII Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2023 r
  Wyświetleń: 463
 102. Statut Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 462
 103. ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 458
 104. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 456
 105. Pobierz programy
  Wyświetleń: 455
 106. Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka 2022
  Wyświetleń: 455
 107. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.13.2022 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 29 GRUDNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 454
 108. Zajęcie pasa na prowadzenie robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 454
 109. Wycinka drzew
  Wyświetleń: 448
 110. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 445
 111. OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.30.2023
  Wyświetleń: 443
 112. Zarządzenie 62/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2038
  Wyświetleń: 437
 113. Dowody i ewidencja ludności
  Wyświetleń: 434
 114. Informacje publiczne niezamieszczone w BIP
  Wyświetleń: 431
 115. Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok.
  Wyświetleń: 430
 116. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 421
 117. Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka 2021
  Wyświetleń: 420
 118. ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 418
 119. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej - stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 417
 120. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 416
 121. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Robert Swiontek Brzezinski w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
  Wyświetleń: 415
 122. Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka Krzysztof Rak 2022
  Wyświetleń: 412
 123. ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 411
 124. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 408
 125. OBWIESZCZENIE BD.6733.23.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 403
 126. KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
  Wyświetleń: 396
 127. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Małgorzata Kolimaga 2022
  Wyświetleń: 395
 128. UCHWAŁA NR LII/350/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 394
 129. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysieku Agnieszka Bajdak 2021
  Wyświetleń: 393
 130. Wybory Uzupełiające do Rady Gminy
  Wyświetleń: 391
 131. UCHWAŁA NR LIV/355/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 388
 132. O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 387
 133. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 387
 134. Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2023
  Wyświetleń: 386
 135. Protokół LXIV Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 października 2023 r.
  Wyświetleń: 383
 136. Oświata
  Wyświetleń: 382
 137. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 382
 138. Zarządzenie 64/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 382
 139. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 380
 140. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 377
 141. Protokół z LIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 377
 142. UCHWAŁA NR LIV/354/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2038
  Wyświetleń: 376
 143. Klauzula informacyjna dla osoby wyznaczonej do kontaktów, realizującej umowę ze strony WFOŚiGW
  Wyświetleń: 375
 144. Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 373
 145. Uchwała nr XLVII/322/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038
  Wyświetleń: 371
 146. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.4.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 6 LISTOPADA 2023 R.
  Wyświetleń: 369
 147. Obwieszczenie SKO-72-197/23 z dnioa 03.11.2023
  Wyświetleń: 368
 148. Wydawanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 368
 149. Zarządzenie 60/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 368
 150. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.14.2023
  Wyświetleń: 367
 151. Uchwała nr XLIII/302/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038
  Wyświetleń: 365
 152. Zarządzenie 87/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 r.
  Wyświetleń: 365
 153. Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Zdzisław Gawroński 2022
  Wyświetleń: 362
 154. Raport o stanie gminy za rok 2022
  Wyświetleń: 360
 155. Petycje archiwum
  Wyświetleń: 356
 156. Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.
  Wyświetleń: 356
 157. Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka Krzysztof Rak 2021
  Wyświetleń: 356
 158. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024
  Wyświetleń: 355
 159. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Grzegorza Hryniewicza w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 354
 160. Skarbnik Gminy Zławieś Wielka Justyna Brzozowska 2021
  Wyświetleń: 354
 161. Stanowisko ds. obywatelskich i wojska
  Wyświetleń: 352
 162. Zarządzenie 69/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 352
 163. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.16.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 351
 164. Zakład Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 351
 165. Zarządzenie 92/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2024-2040
  Wyświetleń: 351
 166. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 350
 167. ZARZĄDZENIE nr 51/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok.
  Wyświetleń: 346
 168. Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renata Dobrowolska 2022
  Wyświetleń: 345
 169. OBWIESZCZENIE RL.6151.4.2023 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 14 „Ostromecko-Zdrój” w roku gospodarczym 2023/2024:
  Wyświetleń: 345
 170. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.40.2023
  Wyświetleń: 345
 171. Sekretarz Gminy Zławieś Wielka Grażyny Krystosiak 2021
  Wyświetleń: 345
 172. UCHWAŁA NR LVII/376/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023 - 2038
  Wyświetleń: 345
 173. Uchwała nr XL/289/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038
  Wyświetleń: 345
 174. Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 231/7 położonej w miejscowości Zławieś Mała z gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 344
 175. Referat Finansowy.
  Wyświetleń: 343
 176. OBWIESZCZENIE BD.6733.32.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 8 LISTOPADA 2023 R.
  Wyświetleń: 340
 177. Uchwała nr XXXIX/280/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2022
  Wyświetleń: 340
 178. Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2023
  Wyświetleń: 338
 179. Terminarz sesji i spotkań komisji na 2023 rok
  Wyświetleń: 337
 180. Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziała COVID-19
  Wyświetleń: 333
 181. ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 333
 182. Inspektor ds. planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 332
 183. OBWIESZCZENIE RL.6151.3.2023 informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 138 „Dąbrowa” w roku gospodarczym 2023/2024
  Wyświetleń: 332
 184. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 330
 185. OBWIESZCZENIE BD.6730.103.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 326
 186. Obwieszczenie GD.RUZ.4210.269.13.2021.AG z dnia 08.12.2023 r.
  Wyświetleń: 326
 187. OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.28.2023
  Wyświetleń: 324
 188. UWAGA!!! Zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 323
 189. Protokół LXI Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 322
 190. Terminarz sesji i spotkań komisji na 2024 rok
  Wyświetleń: 322
 191. OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ZNAK BD.6733.27.2023
  Wyświetleń: 321
 192. UCHWAŁA NR LI/342/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038
  Wyświetleń: 321
 193. Zarządzenie 104/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 318
 194. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Robert Swiontek Brzezinski 2022
  Wyświetleń: 317
 195. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Monika Stafiej 2022
  Wyświetleń: 316
 196. Ogłoszenie o LXIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 316
 197. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 315
 198. Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 315
 199. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 314
 200. Petycja z dnia 17 października 2023 r. o dokonanie analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych.
  Wyświetleń: 314
 201. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Maria Karpińska 2022
  Wyświetleń: 313
 202. OBWIESZCZENIE BD.6733.34.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 312
 203. Protokół LXIII Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2023 r.
  Wyświetleń: 312
 204. Referat Rozwoju i Promocji
  Wyświetleń: 312
 205. Protokół LX Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 310
 206. Petycja z dnia 7 września 2023 r. w sprawie Petycja w sprawie „Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2) oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.”
  Wyświetleń: 309
 207. Klauzula informacyjna dodatek węglowy
  Wyświetleń: 305
 208. Uchwała nr XLIV/309/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2038
  Wyświetleń: 305
 209. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
  Wyświetleń: 305
 210. Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia jednostki
  Wyświetleń: 305
 211. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Gutowo
  Wyświetleń: 304
 212. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 304
 213. Inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 304
 214. OGŁOSZENIE O LXI SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 304
 215. Ogłoszenie o LXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 304
 216. Zarządzenie 72/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024
  Wyświetleń: 304
 217. Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 303
 218. UCHWAŁA NR LI/343/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 303
 219. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Maria Karpińska 2021
  Wyświetleń: 302
 220. Ogłoszenie o LVIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 302
 221. Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 300
 222. OBWIESZCZENIE BD.6733.36.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 299
 223. Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku
  Wyświetleń: 296
 224. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 296
 225. OBWIESZCZENIE BD.6733.27.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 295
 226. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysieku Marta Licznerska 2021
  Wyświetleń: 294
 227. Ogłoszenie o LXVII Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 293
 228. Zarządzenie 5/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok.
  Wyświetleń: 293
 229. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
  Wyświetleń: 292
 230. Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 292
 231. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 291
 232. Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
  Wyświetleń: 291
 233. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej - stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 290
 234. UCHWAŁA NR LII/344/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 290
 235. UCHWAŁA NR LII/352/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 290
 236. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Michalska 2021
  Wyświetleń: 289
 237. Kultura
  Wyświetleń: 289
 238. OBWIESZCZENIE BD.6733.35.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 289
 239. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.16.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 R.
  Wyświetleń: 289
 240. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.4.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 8 GRUDNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 288
 241. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 288
 242. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 288
 243. Referat Rozwoju i Promocji.
  Wyświetleń: 288
 244. Klauzula informacyjna Dodatek elektryczny
  Wyświetleń: 287
 245. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 287
 246. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.39.2023
  Wyświetleń: 287
 247. Utylizacja azbestu 2024
  Wyświetleń: 287
 248. Ogłoszenie o LVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 286
 249. Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 286
 250. UCHWAŁA NR XLIX/336/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Toruń o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 285
 251. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 285
 252. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 284
 253. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 283
 254. Uchwała nr XLVII/324/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 283
 255. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Małgorzata Kolimaga 2021
  Wyświetleń: 282
 256. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2023 Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 282
 257. Postanowienie z dnia 10 października 2023 r. znak WOO.4220.686.2023.DK.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 282
 258. ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 282
 259. OBWIESZCZENIE RL.6151.6.20 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „KRZYŻÓWKA” w roku gospodarczym 2023/2024:
  Wyświetleń: 280
 260. OBWIESZCZENIE BD.6733.38.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 280
 261. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 280
 262. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2023 r.
  Wyświetleń: 279
 263. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 279
 264. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ustaw wymienionych w pkt 1 podpunkt 5 – 13.
  Wyświetleń: 279
 265. UCHWAŁA NR LII/351/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
  Wyświetleń: 279
 266. Wybory ławników 2024 -2027
  Wyświetleń: 279
 267. ZARZĄDZENIE nr 50/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działki 343/3, 343/5, 343/6 położone w miejscowości Czarne Błoto do gminnego zasobu nieruchomościÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działki 343/3, 343/5, 343/6 połozone w miejscowości Czarne Błotow do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 279
 268. UCHWAŁA NR LVIII/379/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 278
 269. UCHWAŁA NR XLIX/333/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 278
 270. ZARZĄDZENIE nr 7/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 278
 271. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 277
 272. Podatek leśny
  Wyświetleń: 276
 273. Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 276
 274. Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 276
 275. ZARZĄDZENIE nr 4/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 276
 276. OBWIESZCZENIE BD.6733.26.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 275
 277. Podatek rolny
  Wyświetleń: 275
 278. ZARZĄDZENIE nr 6/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 275
 279. Klauzula informacyjna dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
  Wyświetleń: 274
 280. OBWIESZCZENIE BD.6733.33.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 274
 281. OGŁOSZENIE O LX SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 274
 282. Zarządzenie 5/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów/soczewek korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
  Wyświetleń: 274
 283. ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r
  Wyświetleń: 274
 284. ZARZĄDZENIE nr 57/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 274
 285. OBWIESZCZENIE BD.6733.25.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA O WYDANIU DECYZJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 273
 286. Protokół LXVII Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 273
 287. Zarządzenie 1/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 273
 288. Zarządzenie 98/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 273
 289. Petycja z dnia 3 stycznia 2024 r. o „Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych oraz zaplanowanie wdrożeń, szkoleń i audytów w tym zakresie”
  Wyświetleń: 272
 290. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 271
 291. OBWIESZCZENIE BD.6733.28.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 8 LISTOPADA 2023 R.
  Wyświetleń: 271
 292. Ogłoszenie o LXVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 271
 293. Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 271
 294. Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Zdzisław Gawroński 2021
  Wyświetleń: 269
 295. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Ewa Wysocka 2021
  Wyświetleń: 268
 296. Postanowienie nr 101/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 268
 297. Protokół z LVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 268
 298. Uchwała nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy
  Wyświetleń: 268
 299. Dodatek osłonowy
  Wyświetleń: 267
 300. Ogłoszenie o LVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 267
 301. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 267
 302. UCHWAŁA NR LVIII/378/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023 - 2038
  Wyświetleń: 267
 303. Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 267
 304. Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 267
 305. Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19
  Wyświetleń: 267
 306. OBWIESZCZENIE RL.6151.5.2023 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „SZARAK” w Łążynie w roku gospodarczym 2023/2024:
  Wyświetleń: 266
 307. KLAUZULA INFORMACYJNA: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu.
  Wyświetleń: 265
 308. OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.29.2023
  Wyświetleń: 265
 309. Zarządzenie 94/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 265
 310. OBWIESZCZENIE BD.6733.30.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 264
 311. UCHWAŁA NR LVI/363/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 264
 312. Informator Urzędowy
  Wyświetleń: 263
 313. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Ewa Wysocka 2022
  Wyświetleń: 263
 314. Uchwała nr XLVII/323/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 263
 315. Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 263
 316. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Monika Stafiej 2021
  Wyświetleń: 262
 317. Sekretarz Gminy Zławieś Wielka Grażyny Krystosiak 2022
  Wyświetleń: 262
 318. Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania i kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2023 roku
  Wyświetleń: 262
 319. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.13.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 29 LISTOPADA 2023 R.
  Wyświetleń: 261
 320. UCHWAŁA NR LV/362/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 261
 321. ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 261
 322. ZARZĄDZENIE nr 42/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 29 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 261
 323. OBWIESZCZENIE RL.6151.1.2023 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „Ostoja” w Mierzynku w roku gospodarczym 2023/2024:
  Wyświetleń: 260
 324. OBWIESZCZENIE BD.6733.29.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 260
 325. Ogłoszenie o LXIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 260
 326. UCHWAŁA NR LIX/389/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2038
  Wyświetleń: 260
 327. Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 260
 328. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany
  Wyświetleń: 259
 329. ZARZĄDZENIE nr 5/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 259
 330. Dyrektor Przedszkola Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej Joanna Michalska 2021
  Wyświetleń: 258
 331. ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 104 w miejscowości Toporzysko na dz. 186/17
  Wyświetleń: 258
 332. Petycja z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie „Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z protokołem NIK o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI. Przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK i zapobiegania błędom i deliktom - jakie NIK zasygnalizował w kontrolowanych gminach. Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z ewentualną potrzebą zastosowania do promocji gminy – w ramach długofalowego planowania - dedykowanych, nowoczesnych form promocji gminy”
  Wyświetleń: 257
 333. Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej
  Wyświetleń: 257
 334. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 256
 335. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 255
 336. OBWIESZCZENIE BD.6733.42.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 255
 337. Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
  Wyświetleń: 255
 338. OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ZNAK BD.6733.26.2023
  Wyświetleń: 254
 339. Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2023 r.
  Wyświetleń: 254
 340. ZARZĄDZENIE NR 32/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 254
 341. ZARZĄDZENIE nr 9/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 254
 342. OBWIESZCZENIE BD.6733.39.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 253
 343. Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 253
 344. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2022 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 252
 345. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 207/19-23 położonych w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 251
 346. OBWIESZCZENIE BD.6733.34.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 250
 347. Uchwała nr LII/345/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023
  Wyświetleń: 250
 348. Zarządzenie 77/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 249
 349. Zarządzenie 91/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok
  Wyświetleń: 249
 350. Zarządzenie 63/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
  Wyświetleń: 248
 351. ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym nr 8 przy ul. Topolowej w miejscowości Zławieś Mała na dz. 146/10
  Wyświetleń: 248
 352. UCHWAŁA NR LII/349/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Zławieś Wielka jest organem rejestrującym
  Wyświetleń: 247
 353. Zarządzenie 9/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 247
 354. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 245
 355. UCHWAŁA NR LVI/372/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Czarne Błoto, Górsk, Stary Toruń, Zławieś Mała, Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 245
 356. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 245
 357. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.11.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 17 LISTOPADA 2023 R.
  Wyświetleń: 243
 358. Zarządzenie 81/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 października 2023 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 243
 359. Zarządzenie 85/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 243
 360. Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 193/5 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 243
 361. ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 130/22 położonej w miejscowości Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 243
 362. Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 242
 363. UCHWAŁA NR LIX)390)2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 242
 364. Uchwała nr XLVI/318/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 242
 365. Zarządzenie nr 5/2024 Wójta gminy Zławieś Wielka z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2024 roku
  Wyświetleń: 242
 366. ZARZĄDZENIE nr 53/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 241
 367. Postanowienie nr 63/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 240
 368. Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku
  Wyświetleń: 240
 369. OBWIESZCZENIE BD.6733.37.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 238
 370. Ogłoszenie o LXV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 238
 371. "Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I
  Wyświetleń: 237
 372. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku Dawid Basak 2021
  Wyświetleń: 237
 373. Skarbnik Gminy Zławieś Wielka Justyna Brzozowska 2022
  Wyświetleń: 237
 374. UCHWAŁA NR LVII/377/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 237
 375. KLAUZULA INFORMACYJNA – dodatek energetyczny
  Wyświetleń: 236
 376. Zarządzenie 61/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 236
 377. ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 236
 378. Informacje w sprawie podatku dla osób fizycznych
  Wyświetleń: 235
 379. OBWIESZCZENIE BD.6733.39.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 R.
  Wyświetleń: 235
 380. Postanowienie nr 48/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 28 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 235
 381. Zarządzenie 79/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 234
 382. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysieku Marta Licznerska w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
  Wyświetleń: 233
 383. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.12.2023
  Wyświetleń: 233
 384. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej 17.04.2024 r.
  Wyświetleń: 233
 385. Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych i przedszkolnych oraz terenów przy szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 233
 386. Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności
  Wyświetleń: 232
 387. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.42.2023
  Wyświetleń: 232
 388. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku Dawid Basak 2022
  Wyświetleń: 231
 389. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ZNAK BD.6730.103.2023
  Wyświetleń: 230
 390. Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych
  Wyświetleń: 229
 391. OBWIESZCZENIE o obwodach głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 228
 392. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej 21.03.2024 r.
  Wyświetleń: 228
 393. Zarządzenie 102/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 228
 394. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysieku Agnieszka Bajdak 2022
  Wyświetleń: 227
 395. KLAUZULA INFORMACYJNA dot. zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 227
 396. Zarządzenie 105/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok
  Wyświetleń: 225
 397. Informacja w sprawie podatku osoby prawne
  Wyświetleń: 224
 398. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL
  Wyświetleń: 224
 399. Plan ogólny gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 224
 400. UCHWAŁA NR LII/352/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
  Wyświetleń: 224
 401. Uchwała nr XXXIX/282/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 224
 402. ZARZĄDZENIE nr 47/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2022
  Wyświetleń: 224
 403. Zezwolenie na uprawę maku i konopi
  Wyświetleń: 224
 404. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 222
 405. Zarządzenie 59/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 95/14 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 222
 406. Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji Aktów Stanu Cywilnego i zmiany imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 221
 407. OBWIESZCZENIE BD.6733.41.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 221
 408. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.4.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 15 STYCZNIA 2024 R.
  Wyświetleń: 221
 409. Odbiór zjazdu z drogi gminnej
  Wyświetleń: 221
 410. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 220
 411. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.5.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 21 LUTEGO 2024 R.
  Wyświetleń: 220
 412. UCHWAŁA NR LII/345/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
  Wyświetleń: 220
 413. Zarządzenie 95/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 220
 414. Postanowienie z dnia 13 listopada 2023 r. znak WOO.4220.548.2023.DK.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 219
 415. Z A W I A D O M I E N I E BD.6730.278.2023
  Wyświetleń: 219
 416. KLAUZULA INORMACYJNA obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP i e-doręczenia)
  Wyświetleń: 218
 417. Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 218
 418. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób zapraszanych na uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne.
  Wyświetleń: 217
 419. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 216
 420. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.5.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 1 LUTEGO 2024 R.
  Wyświetleń: 216
 421. Uchwała nr XLIII/304/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarne Błoto
  Wyświetleń: 216
 422. Dyrektor Przedszkola Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej Joanna Michalska 2022
  Wyświetleń: 214
 423. OBWIESZCZENIE BD.6733.25.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 214
 424. Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2023
  Wyświetleń: 214
 425. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 213
 426. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Michalska 2022
  Wyświetleń: 212
 427. Uchwała nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 212
 428. Zarządzenie 3/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 211
 429. Zarządzenie 82/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 211
 430. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.12.2023 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 210
 431. O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 209
 432. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.10.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 27 GRUDNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 209
 433. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 208
 434. UCHWAŁA NR XLIX/338/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 208
 435. Zarządzenie 70/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 208
 436. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2023
  Wyświetleń: 207
 437. POSTANOWIENIE NR 155/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 207
 438. Uchwała nr XLVII/321/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 207
 439. Zarządzenie 10/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
  Wyświetleń: 207
 440. Petycja z dnia 19 września 2023 r. o utrzymanie kursów autobusów relacji Toruń-Siemoń-Toruń, Toruń-Cichoradz-Siemoń-Chełmno oraz o zwiększenie ich ilości.
  Wyświetleń: 206
 441. UCHWAŁA NR LVI/375/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie użytków ekologicznych
  Wyświetleń: 206
 442. Zarządzenie 14/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 206
 443. Protokół LXVI Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 205
 444. Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Wójta Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 204
 445. Ogłoszenie o LXX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 203
 446. Postanowienie z dnia 6 listopada 2023 r. znak WOO.4220.898.2023.AJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 203
 447. Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024
  Wyświetleń: 203
 448. Zarządzenie 75/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 r.
  Wyświetleń: 203
 449. Zarządzenie 86/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
  Wyświetleń: 203
 450. ZARZĄDZENIE nr 43/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej
  Wyświetleń: 203
 451. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych: we wschodniej części miejscowości Czarnowo, w zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w centralnej części miejscowości Siemoń – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
  Wyświetleń: 202
 452. UCHWAŁA NR XLIX/335/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 202
 453. UCHWAŁA NR XLIX/339/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 202
 454. Zarządzenie 2/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy
  Wyświetleń: 202
 455. Zarządzenie 78/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 202
 456. Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Agnieszka Witki 2022
  Wyświetleń: 201
 457. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 201
 458. UCHWAŁA NR LII/350/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 200
 459. UCHWAŁA NR LIX/387/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok
  Wyświetleń: 200
 460. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu
  Wyświetleń: 199
 461. Zarządzenie 80/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 października 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 r.
  Wyświetleń: 199
 462. UCHWAŁA NR LVI/371/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalnych mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie "Stop dla smogu 2023"
  Wyświetleń: 198
 463. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 198
 464. KLAUZULA INFORMACYJNA dodatek osłonowy 2024
  Wyświetleń: 197
 465. OBWIESZCZENIE BD.6733.41.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 197
 466. Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości działka nr 103/7 położonej w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 197
 467. UCHWAŁA NR LVI/373/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 197
 468. Zarządzenie 71/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 197
 469. ZARZĄDZENIE nr 49/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 434/272 położonej w miejscowości Czarnowo do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 197
 470. Zarządzenie 73/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 196
 471. ZARZĄDZENIE nr 45/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2023 r.
  Wyświetleń: 196
 472. Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 195
 473. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 09.10.2023 znak GGN.6853.17.2023.JG
  Wyświetleń: 195
 474. UCHWAŁA NR LVI/367/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania
  Wyświetleń: 195
 475. Zarządzenie 88/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania pomieszczeń stanowiących mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 195
 476. Obwieszczenie o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rozgarty.
  Wyświetleń: 193
 477. Petycja z dnia 16.02.2024 r. w sprawie Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolny NIK.
  Wyświetleń: 193
 478. UCHWAŁA NR LVI/374/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 193
 479. Uchwała nr XL/292/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2022
  Wyświetleń: 193
 480. ZARZĄDZENIE nr 56/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 25/28 położonej w miejscowości Zławieś Wielka do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 193
 481. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
  Wyświetleń: 192
 482. UCHWAŁA NR LIV/359/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 192
 483. UCHWAŁA NR LII/347/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
  Wyświetleń: 191
 484. UCHWAŁA NR LVIII/380/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Wyświetleń: 191
 485. Zarządzenie 76/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 191
 486. Zarządzenie 89/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli
  Wyświetleń: 191
 487. ZARZĄDZENIE nr 44/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewid. Czarne Błoto, stanowiących działki o numerze ewidencyjnym 94/8 i 84
  Wyświetleń: 191
 488. Postanowienie nr 2/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Zławieś Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 190
 489. Uchwała nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Gierkowo z części wsi Cichoradz na wieś Gierkowo
  Wyświetleń: 190
 490. Zarządzenie 6/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 190
 491. UCHWAŁA NR LII/348/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 189
 492. Zarządzenie 7/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 188
 493. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowaniu
  Wyświetleń: 187
 494. Uchwała nr XLVI/320/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju "Zakola Dolnej Wisły" na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 187
 495. Zarządzenie 74/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 187
 496. Zarządzenie 8/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 187
 497. Protokół LXV Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 186
 498. Zarządzenie 34/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok
  Wyświetleń: 186
 499. ZARZĄDZENIE 40/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok
  Wyświetleń: 186
 500. OBWIESZCZENIE BD.6730.278.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 185
 501. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.11.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 21 GRUDNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 185
 502. UCHWAŁA NR LIX/391/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka położonych w miejscowości Gutowo
  Wyświetleń: 185
 503. Uchwała nr XL/299/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 185
 504. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka sporządzonego na podstawie uchwały LVIII/385/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 185
 505. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 184
 506. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 184
 507. UCHWAŁA NR LVI/365/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu
  Wyświetleń: 184
 508. Uchwała nr XLI/300/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 184
 509. Zarządzenie 68/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 184
 510. UCHWAŁA NR LVI/364/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Wyświetleń: 183
 511. UCHWAŁA NR XLIX/337/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zajęcia stanowiska
  Wyświetleń: 183
 512. Zarządzenie 19/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok
  Wyświetleń: 183
 513. Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku
  Wyświetleń: 183
 514. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2023 r.
  Wyświetleń: 182
 515. OBWIESZCZENIE BD.6733.2.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 182
 516. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 09.02.2024 r.
  Wyświetleń: 182
 517. Uchwała nr XLVII/327/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
  Wyświetleń: 181
 518. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych: we wschodniej części miejscowości Czarnowo, w zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w centralnej części miejscowości Siemoń – gmina Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 180
 519. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.132.2023.BP z dnia 16 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 180
 520. UCHWAŁA NR XLIX/340/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zławieś Wielka za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 180
 521. ZARZĄDZENIE nr 55/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 180
 522. Obwieszczenie o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości
  Wyświetleń: 179
 523. Uchwała nr XLVII/330/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 179
 524. Zarządzenie 4/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do umieszczania adnotacji na fakturach VAT
  Wyświetleń: 179
 525. UCHWAŁA NR LIV/358/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 178
 526. UCHWAŁA NR LVI/370/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 178
 527. UCHWAŁA NR LXVIII/458/2024 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok.
  Wyświetleń: 178
 528. Zarządzenie 83/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym nr 7 w miejscowości Zarośle Cienkie na dz. 171/9 i 171/10
  Wyświetleń: 178
 529. Zarządzenie 84/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszy Pomocy
  Wyświetleń: 178
 530. Zarządzenie 90/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewid. Zławieś Wielka, stanowiących działki o numerze ewidencyjnym 283/11 i 283/9
  Wyświetleń: 178
 531. ZARZĄDZENIE nr 52/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 178
 532. UCHWAŁA NR LII/346/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
  Wyświetleń: 177
 533. UCHWAŁA NR XLIX/334/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka - gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 177
 534. Uchwała nr XLVII/329/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górsk, Czarne Błoto i Stary Toruń
  Wyświetleń: 177
 535. Zarządzenie 65/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 177
 536. Zarządzenie 67/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 177
 537. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
  Wyświetleń: 176
 538. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 176
 539. UCHWAŁA NR LIX/392/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie użytków ekologicznych
  Wyświetleń: 176
 540. Uchwała nr XLVI/319/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 176
 541. OBWIESZCZENIE BD.6733.31.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 8 LISTOPADA 2023
  Wyświetleń: 175
 542. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.14.2023 Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 175
 543. OBWIESZCZENIE BD.6733.21.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 174
 544. Uchwała nr XL/295/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 174
 545. Uchwała nr XLVII/326/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 122/16 położonej w miejscowości Rozgarty - gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 174
 546. Zarządzenie 66/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 174
 547. OBWIESZCZENIE BD.6733.36.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 173
 548. Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 173
 549. UCHWAŁA NR LVIII/382/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2023
  Wyświetleń: 173
 550. Uchwała nr XL/297/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 173
 551. Zarządzenie 9/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 r.
  Wyświetleń: 173
 552. UCHWAŁA NR LIV/357/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2023-2025
  Wyświetleń: 172
 553. Uchwała nr XLVII/328/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 172
 554. Uchwała nr XXXIX/283/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2022”
  Wyświetleń: 172
 555. OBWIESZCZENIE BD.6733.2.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków P1, na działkach o nr ewid. 79/2, 79/6, 79/12, 77/2, 77/7, 76, 78, 80, 81, 83, położonych w obrębie ewidencyjnym Cichoradz oraz na działkach o nr ewid. 633/2, 632/2, 632/6, 632/8, 632/9, 632/10, 632/11, 632/14, 632/16, 632/17, 632/18, 632/21, 464/1, 450, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo
  Wyświetleń: 171
 556. Obwieszczenie o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rozgarty
  Wyświetleń: 171
 557. Uchwała nr XL/294/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zławieś Wielka do Kujawsko – pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu
  Wyświetleń: 170
 558. Uchwała nr XLIII/307/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 170
 559. Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2024 -2029
  Wyświetleń: 169
 560. UCHWAŁA NR LVIII/381/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 169
 561. ZARZĄDZENIE nr 46/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku za rok 2022
  Wyświetleń: 169
 562. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach
  Wyświetleń: 168
 563. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 168
 564. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 168
 565. Uchwała nr XL/293/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 168
 566. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 167
 567. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.3.2024
  Wyświetleń: 167
 568. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 5 października o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AB.6740.9.132.2023.BP
  Wyświetleń: 167
 569. UCHWAŁA NR LIII/353/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 167
 570. UCHWAŁA NR LIV/361/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Przysieku
  Wyświetleń: 167
 571. Uchwała nr XL/290/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 167
 572. KLAUZULA INFORMACYJNA dodatek osłonowy
  Wyświetleń: 166
 573. UCHWAŁA NR LIV/360/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior+" w Przysieku oraz włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 166
 574. Uchwała nr XL/296/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Zławieś Wielka do Stowarzyszenia MOF w Toruniu
  Wyświetleń: 166
 575. Uchwała nr XLVI/314/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 166
 576. ZARZĄDZENIE nr 48/2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2022
  Wyświetleń: 166
 577. OBWIESZCZENIE BD.6733.24.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 165
 578. Uchwała nr XLVII/325/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania zasiłków pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 165
 579. Uchwała nr XXXIX/281/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu
  Wyświetleń: 165
 580. Zarządzenie 28/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2024 r.
  Wyświetleń: 165
 581. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 20.02.2024 r.
  Wyświetleń: 165
 582. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 164
 583. Protokół LXIX Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 164
 584. Uchwała nr XLIII/305/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2022
  Wyświetleń: 164
 585. Uchwała nr XLVI/317/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zławieś Wielka za udział w działaniu ratowniczy, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 164
 586. Uchwała nr XXXIX/286/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarne Błoto i Stary Toruń
  Wyświetleń: 164
 587. Uchwała nr XL/291/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w miejscowości Toporzysko 51 o pow. 42,65 m2, stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 163
 588. Informacja o pracy Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 161
 589. Postanowienie z dnia 25 października 2023 r. znak WOO.4220.189.2023.MSD.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 161
 590. Zarządzenie 13/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 161
 591. OBWIESZCZENIE BD.6733.37.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 160
 592. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2023
  Wyświetleń: 160
 593. UCHWAŁA NR LIX/388/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31maja 2023 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok
  Wyświetleń: 160
 594. Uchwała nr XXXIX/285/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 160
 595. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 160
 596. Zarządzenie 12/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 160
 597. Zarządzenie 20/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 160
 598. Zarządzenie 8/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 160
 599. INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 159
 600. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wylosowanych numerach list
  Wyświetleń: 159
 601. Uchwała nr XL/298/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2022″
  Wyświetleń: 159
 602. Uchwała nr XXXIX/284/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 159
 603. Uchwała nr XLIII/308/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Wyświetleń: 158
 604. Uchwała nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 605. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Skłudzewo
  Wyświetleń: 158
 606. OBWIESZCZENIE NR RL.6220.5.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 2 STYCZNIA 2024 R.
  Wyświetleń: 157
 607. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.2.2024
  Wyświetleń: 157
 608. Uchwała nr XLIII/303/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 609. Zarządzenie 1/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 1 położonego w miejscowości Skłudzewo na działce o nr ewid. 286
  Wyświetleń: 157
 610. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12
  Wyświetleń: 155
 611. UCHWAŁA NR LVIII/385/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 155
 612. Uchwała nr XLIII/306/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca na terenie Gminy Zławieś Wielka do przeprowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzania regulminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
  Wyświetleń: 155
 613. Uchwała nr XLVIII/331/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 września 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 155
 614. Protokół LXVIII Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 154
 615. OBWIESZCZENIE BD.6733.42.2023 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 153
 616. UCHWAŁA NR LIV/356/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 153
 617. Uchwała nr XLV/313/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wotum zaufania
  Wyświetleń: 152
 618. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.37.2023
  Wyświetleń: 151
 619. Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 149
 620. Ogłoszenie o LXIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 149
 621. Uchwała nr XLII/301/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 149
 622. Zarządzenie 100/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeniesienia na rzecz gminy prawa własności nieruchomości
  Wyświetleń: 149
 623. Sprawozdania księgowe za rok 2024
  Wyświetleń: 148
 624. Uchwała nr XLVI/315/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2021 rok
  Wyświetleń: 148
 625. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.38.2023
  Wyświetleń: 147
 626. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 147
 627. Zarządzenie 101/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 147
 628. Zarządzenie 93/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr 62/11 i 62/14 położonych w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 147
 629. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego AB.6740.9.189.2023.BP z dnia 20.02.2024 r.
  Wyświetleń: 146
 630. RL.6220.3.2024
  Wyświetleń: 146
 631. UCHWAŁA NR LII/351/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
  Wyświetleń: 146
 632. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 145
 633. Uchwała nr XLVI/316/2022 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok
  Wyświetleń: 145
 634. OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ZNAK BD.6733.23.2023
  Wyświetleń: 144
 635. Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
  Wyświetleń: 144
 636. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.5.2024 z dnia 26 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 143
 637. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Orchrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4221.241.2023.HN.4 z dnia 22 marca 2024 r. wpływ do tutejszego urzędu 22 marca 2024 r. o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz podziale do realizacji na części działki geodezyjnej oznaczonej numerem ewid. 231/2 obręb Cegielnik, gmina Zławieś Wielka”
  Wyświetleń: 143
 638. Postanowienie Nr 151/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 142
 639. Zarządzenie 29/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 142
 640. Zarządzenie 8/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025
  Wyświetleń: 142
 641. OBWIESZCZENIE BD.6733.33.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 20 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 141
 642. Zarządzenie 97/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 141
 643. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka sporządzonego na podstawie uchwały LVIII/385/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2023 r..
  Wyświetleń: 141
 644. Petycja z dnia 29.12.2023 r., w sprawie naprawy ul. Klonowej w miejscowości Rozgarty
  Wyświetleń: 140
 645. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego glosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 140
 646. UCHWAŁA NR LIX/386/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 31maja 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy
  Wyświetleń: 140
 647. Petycja z dnia 21.11.2023 r. w sprawie o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 139
 648. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4221.38.2024.MD1 z dnia 6 marca 2024 r. wpływ do tutejszego urzędu 6 marca 2024 r. o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych na terenie działek nr 129/5 i 129/6 obręb Gutowo, gmina Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 138
 649. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Toruniu
  Wyświetleń: 137
 650. UCHWAŁA NR LVI/368/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Siemoniu
  Wyświetleń: 137
 651. UCHWAŁA NR LVIII/383/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto Toruń zadania własnego Gminy Zławieś Wielka z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 137
 652. Zarządzenie 17/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad wynajmowania pomieszczeń stanowiących mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 137
 653. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej w sprawie dyżurów
  Wyświetleń: 134
 654. Obwieszczenie Państwowego Gospodartswa Wodnego GD.RUZ.4210.269.10.2021.AG z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 134
 655. Zarządzenie 11/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  Wyświetleń: 134
 656. Zarządzenie 16/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej do realizacji Programu resortowego "opieka wytchnieniowa" - edycja 2024
  Wyświetleń: 134
 657. Zarządzenie 14/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153/3 położona w obrębie ewid. Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 133
 658. Transmisje Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 132
 659. UCHWAŁA NR LVI/369/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu) na lata 2019 - 2023
  Wyświetleń: 132
 660. UCHWAŁA Nr LXVII/452/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok
  Wyświetleń: 132
 661. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów
  Wyświetleń: 131
 662. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów
  Wyświetleń: 131
 663. Zarządzenie 22/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 131
 664. Zarządzenie 99/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 129
 665. Postanowienie Nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (wyciąg)
  Wyświetleń: 127
 666. Zarządzenie 25/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie.
  Wyświetleń: 127
 667. Podział na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 126
 668. Zarządzenie 15/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach w Gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 126
 669. Zarządzenie 2/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 126
 670. Zarządzenie 96/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 115/4 i 115/10 położonych w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 126
 671. Zarządzenie 4/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku
  Wyświetleń: 125
 672. Podstawowa kwota dotacji kwiecień 2024
  Wyświetleń: 124
 673. UCHWAŁA NR LVIII/384/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w okolicach cmentarza w miejscowości Zławieś Mała oraz dla działki nr 499/3 w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 124
 674. Zarządzenie 103/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 124
 675. Zarządzenie 7/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2024 roku
  Wyświetleń: 124
 676. ZARZĄDZENIE nr 42/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 124
 677. Zarządzenie 6/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 123
 678. Zarządzenie 26/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku
  Wyświetleń: 122
 679. Zarządzenie 30/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wniesienia udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Kujawy i Pomorze
  Wyświetleń: 121
 680. Zarządzenie 3/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie
  Wyświetleń: 120
 681. ZARZĄDZENIE nr 43/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych
  Wyświetleń: 118
 682. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
  Wyświetleń: 117
 683. Zarządzenie 5/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
  Wyświetleń: 116
 684. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - archiwum do 2022 roku
  Wyświetleń: 115
 685. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 114
 686. Z A W I A D O M I E N I E BD.6730.378.2023
  Wyświetleń: 113
 687. Zarządzenia Wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 113
 688. Zarządzenie 27/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku
  Wyświetleń: 113
 689. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 112
 690. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego AB.6740.9.189.2023.BP z dnia 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 112
 691. Zarządzenie 18/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku
  Wyświetleń: 112
 692. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów w dniach 20 i 21 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 111
 693. Protokół I Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 111
 694. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 r.
  Wyświetleń: 111
 695. Zarządzenia Zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 111
 696. Zarządzenie 21/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2024 r.
  Wyświetleń: 109
 697. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 108
 698. UCHWAŁA NR LVI/366/2023 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
  Wyświetleń: 108
 699. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2024 roku
  Wyświetleń: 108
 700. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.4.2024 z dnia 26 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 107
 701. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 107
 702. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 106
 703. Informacja o wszczęciu postępowania GR.ZUZ.4210.81.2024.AS z dnia 10.04.2024 r.
  Wyświetleń: 106
 704. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.19.2022 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych na terenie działki numer 129/5 i 129/6 obręb Gutowo, gmina Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 106
 705. Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 106
 706. Zarządzenie 35/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 106
 707. Zarządzenie 13/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie
  Wyświetleń: 105
 708. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II
  Wyświetleń: 103
 709. Zarządzenie 24/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie.
  Wyświetleń: 103
 710. Zarządzenie 7/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 103
 711. Zarządzenie 3/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 102
 712. OBWIESZCZENIE BD.6733.6.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 101
 713. Zarządzenie 11/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka 31/1 położonej w miejscowości Skłudzewo z gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 101
 714. Zarządzenie 38/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok
  Wyświetleń: 101
 715. Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka Krzysztof Rak 2023
  Wyświetleń: 101
 716. Zarządzenie 37/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 462/4 położona w obrębie ewid. Zławieś Wielka do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 99
 717. OBWIESZCZENIE BD.6733.3.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 98
 718. Zarządzenie 12/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działko 36/51 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 98
 719. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.3.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 96
 720. Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2024
  Wyświetleń: 96
 721. Zarządzenie 4/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 96
 722. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I
  Wyświetleń: 94
 723. Sekretarz Gminy Zławieś Wielka Grażyny Krystosiak 2023
  Wyświetleń: 94
 724. Zarządzenie 28/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2024 roku
  Wyświetleń: 94
 725. ZARZĄDZENIE nr 41/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 94
 726. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 93
 727. Skarbnik Gminy Zławieś Wielka Justyna Brzozowska 2023
  Wyświetleń: 93
 728. Zarządzenie 23/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.
  Wyświetleń: 93
 729. Zarządzenie 36/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 93
 730. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 92
 731. Zarządzenie 2/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 92
 732. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 91
 733. Zarządzenie 32/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informacji o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia jednostki.
  Wyświetleń: 91
 734. Zarządzenie 33/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 91
 735. ZARZĄDZENIE nr 45/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/1 położona w obrębie ewid. Gutowo do gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 91
 736. Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 7 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 90
 737. Prezes Zarządu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze sp. z o.o. Jan Stocki 2023
  Wyświetleń: 90
 738. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2024 r.
  Wyświetleń: 89
 739. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie Zarządzenia nr 87/2024 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 89
 740. Prezes Zarządu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze sp. z o.o. Jan Stocki - w związku z objęciem funkcji
  Wyświetleń: 89
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 88
 742. ZARZĄDZENIE nr 44/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2024 roku
  Wyświetleń: 88
 743. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka w roku 2023
  Wyświetleń: 88
 744. Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renata Dobrowolska 2023
  Wyświetleń: 87
 745. Zarządzenie 6/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia "Autonomicznego systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej" (STIUG-III)
  Wyświetleń: 87
 746. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Maria Karpińska 2023
  Wyświetleń: 86
 747. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.19.2022 o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania
  Wyświetleń: 86
 748. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 85
 749. Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Zdzisław Gawroński 2023
  Wyświetleń: 85
 750. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.12.2023 o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 84
 751. Zarządzenie 1/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 84
 752. Zarządzenie 10/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 84
 753. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Małgorzata Kolimaga 2023
  Wyświetleń: 82
 754. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.9.2024
  Wyświetleń: 82
 755. Zarządzenie 9/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 82
 756. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 78
 757. Obwieszczenie PKW z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 78
 758. Informacja Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 maja 2024 r. dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 76
 759. Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.2.2024 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 76
 760. Petycja z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie: o szczegółowe zapoznanie się Decydentów z protokołem NIK o sygnaturze LBY-4101-017-00/2014 Nr ewid. 23/2021/P/14/037/LBY pod nazwą "Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej"
  Wyświetleń: 76
 761. Zarządzenie 31/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
  Wyświetleń: 76
 762. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Grzegorz Hryniewicz 2023
  Wyświetleń: 75
 763. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Ewa Wysocka 2023
  Wyświetleń: 75
 764. OBWIESZCZENIE BD.6733.5.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 75
 765. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 74
 766. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 74
 767. OBWIESZCZENIE BD.6733.3.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 74
 768. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023
  Wyświetleń: 74
 769. Raport o stanie gminy za rok 2023
  Wyświetleń: 73
 770. Oświadczenie majątkowe Joanny Wałeckiej - zastępcy wójta, złożone w związku z objęciem funkcji
  Wyświetleń: 70
 771. OBWIESZCZENIE BD.6733.4.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 69
 772. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.2.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 69
 773. ZARZĄDZENIE nr 46/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy.
  Wyświetleń: 69
 774. Dyrektor Predszkola Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej Joanna Michalska 2023
  Wyświetleń: 68
 775. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Monika Stafiej 2023
  Wyświetleń: 68
 776. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2
  Wyświetleń: 67
 777. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 66
 778. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku Dawid Basak 2023
  Wyświetleń: 66
 779. Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Agnieszka Witki 2023
  Wyświetleń: 65
 780. Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 65
 781. ZARZĄDZENIE nr 47/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 65
 782. Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej - korekta
  Wyświetleń: 64
 783. Petycja z dnia 31.05.2024 r. w sprawie: wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z trendami panującymi w tej mierze na terenie samorządów UE. oraz o zapoznanie się Decydentów z protokołami pokontrolnymi NIK z tego obszaru dostępnymi na stronach nik.gov.pl
  Wyświetleń: 64
 784. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2024
  Wyświetleń: 63
 785. ZARZĄDZENIE nr 39/2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 63
 786. DECYZJA RL.6220.2.2024 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 62
 787. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji nr RL.6220.19.2022
  Wyświetleń: 61
 788. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 61
 789. Informacja o terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Wyświetleń: 59
 790. Uchwała nr LXIV/427/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 59
 791. OBWIESZCZENIE BD.6733.7.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 58
 792. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.4.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy trasy rowerowej Zławieś Mała – Toporzysko”
  Wyświetleń: 58
 793. Postanowienie w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 58
 794. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 56
 795. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Michalska 2023
  Wyświetleń: 54
 796. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysieku Agnieszka Bajdak 2023
  Wyświetleń: 53
 797. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.17.2022 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 52
 798. Obwieszczenie o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 52
 799. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka.
  Wyświetleń: 52
 800. OBWIESZCZENIE BD.6733.6.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji znak BD.6733.6.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 50
 801. OBWIESZCZENIE BD.6730.378.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji znak BD.6730.378.2023 z dnia 18.06.2024 r. ustalającej warunki zabudowy
  Wyświetleń: 49
 802. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.10.2024
  Wyświetleń: 49
 803. Petycja z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy
  Wyświetleń: 49
 804. OBWIESZCZENIE BD.6733.9.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 46
 805. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.12.2023 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz podziałowi do realizacji na części działki geodezyjnej oznaczonej numerem ewid.: 231/6 i 231/7 (przed podziałem część dz. nr 231/2) obręb Cegielnik, gmina Zławieś Wielka”
  Wyświetleń: 46
 806. OGŁOSZENIE O III SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
  Wyświetleń: 46
 807. Zarzadzenie Nr 53)2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 45
 808. Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgloszeniach do obwodowej komiji wyborczej
  Wyświetleń: 43
 809. OBWIESZCZENIE BD.6733.8.2024 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 43
 810. Postanowienie RL.6220.3.2024 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 43
 811. Zarządzenie nr 52/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka
  Wyświetleń: 39
 812. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego.
  Wyświetleń: 35
 813. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.13.2024
  Wyświetleń: 35
 814. POSTANOWIENIE RL.6220.3.2024 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 32
 815. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej w dniu 14 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 816. OBWIESZCZENIE BD.6733.5.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji znak BD.6733.5.2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 27
 817. OBWIESZCZENIE BD.6733.7.2024 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu , decyzji znak BD.6733.7.2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 25
 818. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.12.2023 z dnia 10 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 23
 819. klauzula informacyjna - bon energetyczny
  Wyświetleń: 19
 820. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Toruniu 1 z dnia 15 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 8
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego