Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pracownicy Urzędu

Imię i nazwisko Stanowisko/Referat Numer telefonu
Agnieszka Rywocka Sekretariat 56 674 13 11 fax 56 678-09-13
Krzysztof Rak Zastępca Wójta 56 674 13 11
Grażyna Krystosiak Sekretarz Gminy Zławieś Wielka 56 674 13 22
Justyna Brzozowska Skarbnik Gminy Zławieś Wielka 56 674 13 31
Joanna Chacińska Zastępca Skarbnika 56 674 13 30
Katarzyna Łoboda Inspektor ds obywatelskich 56 674 13 16
Katarzyna Cimoch Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 56 674 13 51
Agnieszka Hübner Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw socjalnych 56 674 13 50
Sylwia Suduł Tyloch Inspektor ds Rady Gminy 56 674 13 17
Julita Wołowska Podinspektor ds.organizacyjnych 56 674 13 29
Joanna Sucharska Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 56 674 13 33
Marcin Pelc Inspektor ds planowania przestrzennego 56 674 13 47
Monika Czułkowska Inspektor ds budownictwa 56 674 13 40
Joanna Adamska Kuter Inspektor ds gospodarki gruntami 56 674 13 14
Krzysztof Bruzdowski Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 56 674 13 47
Dawid Flisiak Inspektor ds. ochrony środowiska 56 674 13 14
Grzegorz Chojnacki Zaopatrzenie energetyczne i ewidencja drogowa 56 674 13 33
Marzena Kuzera Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 56 674 13 46
Karolina Kowalska Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 56 674 13 45
Małgorzata Dusza Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 56 674 13 45
Joanna Wolska Prace administracyjne 56 674 13 46
Wioleta Barczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej 56 674 13 38
Magdalena Jaworska Inspektor ds. księgowości budżetowej 56 674 13 30
Angelika Schodowska Inspektor ds. księgowości budżetowej 56 674 13 38
Katarzyna Jędruszewska Inspektor ds. płac 56 674 13 12
Mariola Musiał Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 56 674 13 13
Gabriela Krajewska Utrzymanie czystości i porządku w gminie prace administracyjne 56 674 13 13
Żaneta Dobrowolska Inspektor ds. księgowości jednostek oświatowych 56 674 13 32
Beata Zielińska Inspektor ds. księgowości jednostek oświatowych 56 674 13 32
Piotr Grodzki Zamówienia publiczne 56 674 13 36
Krystyna Górzkowska Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 56 674 13 39
Karolina Trzcińska Inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych 56 674 13 39
Kinga Dziętara Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 56 674 13 18
Alina Khalaf Inspektor ds. oświaty 56 674 13 29
Justyna Przybyszewska Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 56 674 13 36
Monika Ryngwelska Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 56 674 13 36
Paulina Zakierska Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych 56 674 13 41
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego