Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2019 ZAWIADOMIENIE nr RL.6220.17.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.15.2019 Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.18.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.17.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy znak BD.6733.11.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2019 Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W WYNIKU SUSZY Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.18.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 110 111 »