Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26.06.2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka Piotra Pawlikowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdyki Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.12.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.19.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Petycja z dnia 14.03.2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Petycja z dnia 27.09.2018 Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Wiolety Warzochy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Janusza Błędowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Teresy Balickiej Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 106 107 »