Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2020 Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie nadania nawy ulic w Rozgartach i Zaroślu Cienkim Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 02.04.2020 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spozycia na terenie gminy Zławieś Wielka za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Przetargi 31.03.2020 Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 30.03.2020 Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 30.03.2020 Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2020 Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 27.03.2020 Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Akty prawne 27.03.2020 Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2020 Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2020 Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2020 Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 Szczegóły
« 1 2 3 132 133 »