Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. dotyczącą decyzji w sprawie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Łążyn gm. Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Petycja z dnia 12.04.2021r. we sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Czarnowie Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 Wzory Informacji/Deklaracji na podatek rolny , leśny, od nieruchomości i od środków Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.17.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.14.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.13.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/228/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/227/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy o dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/226/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/225/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii o sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/224/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/223/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/222/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gutowo i Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 175 176 »