Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.263.2019.BP z dnia 09.10.2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.10.2019 Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2018 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Księga Rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury I Sportu w Złejwsi Małej Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Księga Rejestrowa Domu Kultury w Górsku Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości należącej do ITALEXPRESS Spółka z o.o. Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Petycja z dnia 18.09.2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 115 116 »