Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE nr 42/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej

Rodzaj aktu prawnego:
Zarządzenia zewnętrzne
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
nie dotyczy
Data podjęcia:
29-04-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
29-04-2024
Data wejścia w życie:
29-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
42/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289) oraz uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr LXI/408/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej
Akt prawa miejscowego:
Nie

PDFZARZĄDZENIE nr 42/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej (237,37KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego