Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek z oznaczeniem wnioskodawcy i jego adresu zamieszkania.
Do wniosku wnioskodawca dołącza pisemną informację o:
pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Sposób załatwienia sprawy: – Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej).

Opłaty:
Podanie – bez opłat
Zezwolenie – 82 zł / Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001  lub w urzędzie pocztowym
Czas załatwienia sprawy: do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wykazu ras psów uznawanych za    agresywne (Dz. U. Z 2003 R Nr 77, poz. 687)

Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014, poz. 1628 ze zm.)

Wykaz psów uznawanych za agresywne, na utrzymywanie, których należy uzyskać zezwolenie:

Amerykański pit bull terrier
Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
Buldog amerykański
Dog argentyński
Pies kanaryjski (Perro de presa Canario)
Tosa inu Rottweiler
Akbash dog
Anatolian karabash
Moskiewski stróżujący
Owczarek kaukaski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian