Zawiadomienie znak BD.6730.17.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 26 lutego 2019 r.

BD.6730.17.2019

ZAWIADOMIENIE

W związku z toczącym się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego na działce nr 269/16, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20, 269/4, 269/26, 269/28, 269/29, 269/21 w miejscowości Przysiek obręb ewidencyjny Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2096) przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 29 marca 2019 r. Termin przedłużony zostaje ze względu na złożony charakter sprawy.

Informacje

Rejestr zmian