ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

 Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684),

 Wójt Gminy Zławieś Wielka

zawiadamia

 o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w urzędzie gminy w Złejwsi Wielkiej – pokój Nr 15 (I piętro) w  dniach od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Wyjaśnienie: Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Informacje

Rejestr zmian