Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacja o rewitalizacji

  • Wydział Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia do 7 dni
  • Osoba kontaktowa Dorota Szymańska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7
   Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3
   Przyjmowanie wniosków: Sekretariat - I piętro, pokój nr 20
  • Telefon kontaktowy 56 674 13 40
  • Miejsce odbioru osobiście: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 lub przesłane za pośrednictwem poczty
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia
   Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
  • Opłaty Opłata skarbowa:  17 zł Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zławieś Wielka - Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 z dopiskiem: "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia działka nr....”
  • Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Uwagi

   W przypadku, gdy działka objęta została ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Podstawa prawna

   1. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian