ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE

Osoby fizyczne oraz prawne mogą złożyć wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

– o nie zaleganiu w podatku (opłata skarbowa – 21,00 zł.)

– o wielkości gospodarstwa ( ha fizyczne, użytki rolne – zwolnione z opłaty skarbowej)

– pozostałe zaświadczenia ( opłata skarbowa – 17,00 zł.)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian