ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian