Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w OSP Łążyn.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2017
  • Data wejścia w życie 16.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 9/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w OSP Łążyn.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian