Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 28.07.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.07.2016
  • Data wejścia w życie 28.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 9/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. po. 668)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian