Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2020
  • Data wejścia w życie 30.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz.1988 z poźn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian