Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2019
  • Data wejścia w życie 30.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 77/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. po.z 406 ze zm.) oraz art 68 i art. 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian