Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania Klubowi „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2019 roku

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 10.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.12.2019
  • Data wejścia w życie 10.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 75/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyznania Klubowi "Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk" dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2019 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) oraz § 6 art. 1 Uchwały nr XLI/283/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Zławieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r. poz. 2677)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian