Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 09.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.12.2019
  • Data wejścia w życie 09.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 74/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian