Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 4 na działce o nr ew. 449/11 w miejscowości Rzęczkowo wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 09.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.12.2019
  • Data wejścia w życie 09.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 73/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 4 na działce o nr ew. 449/11 w miejscowości Rzęczkowo wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art.24 ust. 1, art.25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3lata ina czas nieoznaczony
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian