Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.11.2019
  • Data wejścia w życie 28.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 72/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji w sprawie zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), oraz § 6 art. 1 Uchwały nr XLI/283/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Zławieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Z 2018 r. poz. 2677)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian