Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 16.02.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.02.2021
  • Data wejścia w życie 16.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm), w związku z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXV/188/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian