Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych oraz wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wója Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 24.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.05.2018
  • Data wejścia w życie 24.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania inspektora ochrony danych oraz wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119/1 z 4 maja 2016 r. - RODO
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian