Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 01.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2017
  • Data wejścia w życie 01.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowcyh (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian