Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 05.07.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.07.2016
  • Data wejścia w życie 05.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 7/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian