Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego „Wisła 17″

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2017
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego "Wisła 17"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn.) zm. §10 ust. 1 pkt 7 b i §11 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U, z 2015 r. poz. 1829), zarządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 350/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie, zarządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 73/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przygotowania wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pk "Wisła17" i zarządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 296/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. "Wisła 17"
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian