Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 89-11 położonej w miejscowości Zarośle Cienkie do gminnego zasobu nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 14.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.12.2020
  • Data wejścia w życie 14.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 167/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 89-11 położonej w miejscowości Zarośle Cienkie do gminnego zasobu nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony (Dz. U. Woj. Kuj- Pom z dnia 21 maja 2014 r. poz. 1592)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian