Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 242/5 położonej w miejscowości Zławieś Wielka do gminnego zasobu nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 21.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.10.2019
  • Data wejścia w życie 21.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 64/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 242/5 położonej w miejscowości Zławieś Wielka do gminnego zasobu nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. z,.) art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian