Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.12.2018
  • Data wejścia w życie 31.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 63/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXXVIII/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian