Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2019
  • Data wejścia w życie 30.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 62/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr III/20/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian