Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka na 2021 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 02.02.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.02.2021
  • Data wejścia w życie 02.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) w związku z § 9 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr XXIV/183/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w roku 2021
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian