ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Wójt Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2021 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian