Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej).

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 20.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.08.2020
  • Data wejścia w życie 20.08.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej).
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10, art. 17, ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2471).
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian