Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wója Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.04.2018
  • Data wejścia w życie 30.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian