Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Małej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 05.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.12.2018
  • Data wejścia w życie 05.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 61/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Małej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 24, art. 25 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz 121 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XXXVII/267/2014 Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian