Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2017 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.08.2017
  • Data wejścia w życie 31.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 61/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2017 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/45/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian