Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia w sprawie zasad kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2016
  • Data wejścia w życie 29.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 59/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia w sprawie zasad kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 14 a ust. 4 i art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian