Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.07.2017
  • Data wejścia w życie 31.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 57/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz §13 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXVII/167/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka 2017 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian