Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 15.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.10.2020
  • Data wejścia w życie 15.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 56/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 3 ust. 5 Uchwały XXII/170/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian