Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 15.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.11.2018
  • Data wejścia w życie 15.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 56/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian