Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a „Marwit” Spółka z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej położonych w Złejwsi Wielkiej, Pędzeiwe

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 12.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.12.2016
  • Data wejścia w życie 12.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 56/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a "Marwit" Spółka z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej położonych w Złejwsi Wielkiej, Pędzeiwe
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż lata i na czas nieoznaczony.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian