Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2020
  • Data wejścia w życie 30.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 55/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695 i poz. 1175) oraz § 11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XIV/117/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian