Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez wichurę w dniu 23 października 2018 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.10.2018
  • Data wejścia w życie 26.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 54/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez wichurę w dniu 23 października 2018 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie ar. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian