Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia wszystkich przypadających udziałów w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działko 167, KW nr T01T/00002298/9, położonej w miejscowości Zławieś Wielka stanowiącego drogę.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.10.2018
  • Data wejścia w życie 26.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 53/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie nieodpłatnego przejęcia wszystkich przypadających udziałów w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działko 167, KW nr T01T/00002298/9, położonej w miejscowości Zławieś Wielka stanowiącego drogę.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz §5 Uchwały nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian