Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.02.2019
  • Data wejścia w życie 26.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 5/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr XLVIII/333/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian