Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.09.2018
  • Data wejścia w życie 26.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późń. zm.) oraz § 7 ust. 1 regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania zasiłków pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka zatwierdzonego uchwałą nr X/65/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dni a30 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. nr 296, poz. 3214)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian