Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2016
  • Data wejścia w życie 30.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie Uchwały nr XXXV/239/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zławieś Wielka
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian