Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżet Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2016 rok, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2016
  • Data wejścia w życie 30.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 44/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżet Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2016 rok, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz uchwały nr VIII/4/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian