Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 15.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.03.2018
  • Data wejścia w życie 15.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian