Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.05.2017
  • Data wejścia w życie 30.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 41/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 191 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. nr 60 poz. 373 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian