Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 17.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.05.2017
  • Data wejścia w życie 17.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60 poz. 373 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian