Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 06.10.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.10.2021
  • Data wejścia w życie 06.10.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 3/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie upoważnienia pracownika
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz 1372) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian