Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2033 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej)

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 22.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.06.2020
  • Data wejścia w życie 22.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 2/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2033 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej)
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych państwowych celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian